MEHANIČKA ZAŠTITA:

PIC sistem je igličasta zaštita koju čini polikarbonatna baza otporna na temperature od -40 do +150C na koju su pravougaono ugrađene nevidljive (već sa 10 m) nerđajuće iglice (INOX) promera 1,3 mm. Iglice su savitljive i zatupljene na vrhu, tako da predstavljaju mehaničku prepreku za golubove (ptice) koja ih blago odgurne od površine fasade ili drugog mesta na kojem je postavljen sistem i tako u potpunosti onemogućava njihovo pristajanje, zadržavanje i gnežđenje na objektu. Prepreka ne povređuje golubove već ih samo odvraća od namere, a na kraju primorava da zauvek napuste objekat.Ekonomičan je jer se brzo i na jednostavan način postavlja

Estetski je - jer je takoreći nevidljiv

Efikasan je - jer odvraća golubove zauvek

Ne ugrožava i ne povređuje golubove (ptice)

Ne zagađuje sredinu jer je izrađen od neagresivnih materijala


PIK sistem je sastavljen od elemenata dužine 50 cm, a na očišćenu podlogu koja može biti od različitih materijala (kamen, cigla, lim, staklo...) lepi se pomoću transparentnog silikonskog gita.
Instalacija PIC sistema: