Da li sistem instaliran na krovu privlači gromove?
Ne

Da li sistem smeta radio, televizijskim, audio i telefonskim aparatima?
Ne

Šta se događa ako čovek dodirne sistem?
Oseti veoma slab udar struje, pošto kroz sistem prolazi veoma slaba i tolerantna struja.

Šta se događa u slučaju snega?
Kada sneg eventualno napada do visine sistema, on se automatski gasi. Takođe se automatski uključuje po topljenju snega.

Šta se događa ako dođe do kratkog spoja?
Centrala se gasi sama, ali se opet sama uključuje nakon uklanjanja kratkog spoja.

Koliko električne energije troši sistem?
3,8 Wh po centrali bez obzira nabroj instaliranih metara.

Koliki prostor pokriva jedna centrala?
Do 1000 metara.

Da li sistem škodi golubovima?
Apsolutno ne. Golub oseti nelagodu pre samog sletanja.

Šta se događa ako je potrebno izvođenje bilo kakvih radova na mestu na kojem je instaliran sistem?
Sistem se veoma lako može demontirati i montirati ponovo, po završetku radova.

Da li je sistem jako vidljiv?
Ne, obzirom da su dimenzije minimalne ne narušava se niti minimalno spoljni izgled objekta. Moglo bi se čak reći da je ceo sistem praktično nevidljiv.

Da li se sistem može proširiti?
Da, može, bez većih poteškoća.

.....................................?
................na svako Vaše pitanje rado dajemo kompetentan i zadovoljavajući odgovor.